Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Rezidenční suburbanizace v ČR a její společenské dopady. In Ivan Andráško; Vladimír Ira; Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011. s. 12-17. ISBN 978-80-89580-02-6.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/972598/Biolek__Andrasko.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.