Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VARGA, Gabriel a Dalibor PACÍK. Roztroušená skleróza a dysfunkce dolních močových cest. Možnosti diagnostiky, potřeba léčby a sledování. Urologické listy. 2012, roč. 10, č. 1, s. 56-62. ISSN 1214-2085.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/982607/Roztrousena_skleroza_a_dysfunkce_dolnich_mocovych_cest._Moznosti_diagnostiky__potreba_lecby_a_sledovaniUL-2012-1-56.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.