Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením. In Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: MU, 2012. s. 105-114. ISBN 978-80-210-5880-4.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/991155/7_TZP_Opatrilova.doc
  2. https://is.muni.cz/auth/publication/991155/Rana_podpora_a_intervence_obsah.pdf
  3. https://is.muni.cz/auth/publication/991155/mono_opatrilova_ranna_pece_2013.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.