Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KALOUDA, František. Řízení finančních rizik podniku v mezní situaci. In Řízení a modelování finančních rizik, sborní referátů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: katedra financí VŠB-TU Ostrava, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-248-2835-0.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.