Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SOUKOPOVÁ, Jana a Lenka FUROVÁ. Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 7, s. 289-298. ISSN 1211-8516.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.