Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 939-963. ISSN 0038-0288.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.