Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 143 s. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.