Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KALOUDA, František a Roman VANÍČEK. Alternativní bankrotní modely - první výsledky. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2013, s. 164 – 168. ISBN 978-80-210-6294-8.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.