Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

WILCZEK, Josef. Hrnčířské dílny ve Višňovém. Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2015, roč. 22, č. 1, s. 167-256. ISSN 1211-8338.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.