Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HEJČ, David. § 101 [nové rozhodnutí] až § 102 [společné ustanovení]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 508-513. ISBN 978-80-7400-598-5.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.