Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ZAPLETALOVÁ, Dana a Martin HLOŽEK. Chemické a mikroskopické rozbory odpadu středověké zvonařské nebo kovolitecké výroby z Pekařské ulice v Brně. Archeologia technica ..: zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Brno: Technické muzeum v Brně, 2011, roč. 22, s. 91-106. ISSN 1805-7241.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.