Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DENGLEROVÁ, Denisa, Martina KUROWSKI a Radim ŠÍP. Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 3, s. 39-58. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.