Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MAREŠ, Miroslav. Czech extreme right parties an unsuccessful story. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: University of California. Elsevier Ltd., 2011, roč. 44, č. 4, s. 283–298, 15 s. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2011.10.007.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.