Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Magmatic layering (unidirectional solidification textures and Y-enriched garnet train textures) in aplite-pegmatites of the cadomian Brno batholith, Czech Republic. In Miguel Ángel Galliski, Encarnación Roda Robles, Frédéric Hetart, María Florencia Márquez-Zavalía. Contributions to the 5th international symposium on granitic Pegmatites. Publicación Especia N.14. Mendoza, Argentina: Asociacón Geologica Argentina, 2011. s. 107-109. ISSN 0328-2767.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.