Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MAREŠ, Jan a Aleš NEUSAR. EUROPLAT: nová akademická síť pro podporu výuky psychologie v Evropě. In Jan Mareš. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2012. s. 5-7. ISBN 978-80-210-5975-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.