Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.