Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.