Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KALOUDA, František. POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ. In doc. Ing. Veronika PIOVARČIOVÁ, PhD., Ing. Peter MARKO, PhD. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012. Bratislava: Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-10. ISBN 978-80-225-3428-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.