Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.