Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MATĚJ, Zdeněk a Václav PŘENOSIL. Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému. 2012.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.