Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. 240 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.