Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RUBAN, Radek. K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Hurychová, K. Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2014. s. 242-251. ISBN 978-80-85305-49-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.