Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ a Jan HODICKÝ. NVG Client. 2013.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.