Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HAMŘÍK, Pavel, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Dialogue-based Information Retrieval from Images. In Computers Helping People with Special Needs:14th International Conference, ICCHP 2014. LNCS, vol. 8547. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. s. 85-92. ISBN 978-3-319-08595-1. doi:10.1007/978-3-319-08596-8_13.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.