Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KALOUDA, František. ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES. In Ing. Pavel JEDLIČKA, CSc. Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 428 - 434. ISBN 978-80-7435-366-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.