Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KALOUDA, František. The hysteresis erosion of the discount rate control potential in CR conditions – behavioral solution. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Managing and Modelling of Financial Risks (Řízení a modelování finančních rizik). Ostrava, ČR: VŠB - Technická universita Ostrava, 2014. s. 329-335. ISBN 978-80-248-3631-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.