Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KVIZDA, Martin. Možnosti a limity konkurence – příběh železnice. In seminář MUES - Masaryk University Economic Society. 2009.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.