Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BOBÁK, Martin a Michal HÁJEK. Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?. Online. In Molek, P., Kandalec, P., Valdhans, J. Dny práva 2014 - Days of Law 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 47 - 76. ISBN 978-80-210-7901-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.