Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DUDOVÁ, Jana. Off-premises Consumer Contracts and Selected Questions of Public Consumer Protection. In Selucká, Markéta (ed.). Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings [online]. 1. st. ed. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. [cit. 2015-30-06]. 67 p. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia; File No. 531. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU Brno, 2015. s. 61 - 67. ISBN 978-80-210-7883-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.