Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ČEP, David. Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného. In Kalvodová, Věra, Hrušová, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 79-89. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.