Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

URBANOVÁ, Martina. Gendrová právní socializace/Modely vztahů kultury a práva. In Večeřa, Urbanová a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 43-46, 51-61, 15 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.