Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 3-114. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.