Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Trends in Customer Services and Interfunctional Coordination by Manufacturers. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Nizozemí: Elsevier, 2015. s. 677-682. ISSN 1877-0428.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.