Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DOBROVOLNÁ, Eva. § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech. In Petr Lavický a kol. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 224-234. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.