Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

LAVICKÝ, Petr. Pojem soudcovské tvorby práva; Institucionální hledisko. In Večeřa, Miloš, Hurdík, Jan, Hapla, Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 13-33,141-143, 24 s. Řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-8074-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.