Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KOUDELKA, Zdeněk. Justiční akademie. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 905-906. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-587-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.