Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

GHODSEE, Kristen a Kateřina LIŠKOVÁ. Bumbling Idiots or Evil Masterminds? Challenging Cold War Stereotypes about Women, Sexuality and State Socialism. PHILOSOPHY AND SOCIETY-FILOZOFIJA I DRUSTVO, Beograd: Institute for Philosophy and Social Theory, Beograd University, 2016, roč. 27, č. 3, s. 489-503. ISSN 0353-5738. doi:10.2298/FID1603489G.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.