Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HURYCH, Emanuel a Milena STRACHOVÁ. Authenticity in tourism: A practical issue coming from the ontological frame. In Ivica Linderová & Stanislava Pachrová. Topical Issues Of Tourism: “AUTHENTICITY IN THE CONTEXT OF TOURISM“. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. s. 125-133. ISBN 978-80-88064-36-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.