Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize. In BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila; JURÍKOVÁ, Erika; GRUSKOVÁ, Jana. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 66-74. ISBN 978-80-223-4626-9.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.