Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HUSÁK, Martin, Tomáš JIRSÍK a Shanchieh Jay YANG. SoK: Contemporary Issues and Challenges to Enable Cyber Situational Awareness for Network Security. In Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and Security. New York, NY, United States: Association for Computing Machinery, 2020. s. 1-10. ISBN 978-1-4503-8833-7. doi:10.1145/3407023.3407062.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.