Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HRDINA, Jaroslav a Jan SLOVÁK. Morphisms of almost product projective geometries. In Differential geometry and its applications. 2008. vyd. USA: World Scientific, 2008, s. 243-251. ISBN 978-981-279-060-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.