Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ŘEHŮŘEK, Radim a Petr SOJKA. Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora. In Proceedings of LREC 2010 workshop New Challenges for NLP Frameworks. Valletta, Malta: University of Malta, 2010. s. 46--50, 5 s. ISBN 2-9517408-6-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.