Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KALOUDA, František. Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů. In Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Ostrava, EkF VŠB-TU, 2010. s. 180-190. ISBN 978-80-210-4628-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.