Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ŽÁK, Karel. Pedofilie : referát - 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009. In JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Sborník referátů, 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 152-155, 155 s. ISBN 978-80-7399-835-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.