Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Konference Company Towns of the Baťa Concern. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. ISSN 0038-0288.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.