Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VLČEK, Petr. Reforma kurikula na gymnáziích z pohledu tvůrce kurikulárních dokumentů – případová studie učitelky tělesné výchovy. In Hana Klimtová. Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. 2012. vyd. Brno: Tribun EU, 2012. s. 14-20. ISBN 978-80-263-0248-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.