Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

AMIRI, Moslem, Jaroslav ČECHÁK a Zdeněk MATĚJ. Discrimination of neutron and photon signals using time and frequency domain data. GRANT Journal. Hradec Králové, Czech Republic: MAGNANIMITAS Assn., 2012, roč. 01/2012, č. 01, s. 1-4. ISSN 1805-0638.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.