Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

SLABÝ, Jiří, Jan STREJČEK a Marek TRTÍK. Checking Properties Described by State Machines: On Synergy of Instrumentation, Slicing, and Symbolic Execution. In Mariëlle Stoelinga, Ralf Pinger. Formal Methods for Industrial Critical systems: 17th International Workshop, FMICS 2012. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. s. 207-221. ISBN 978-3-642-32468-0. doi:10.1007/978-3-642-32469-7_14.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.