Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools. In The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. 2012.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.