Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. Summer season variability of dissolved oxygen concentration in Antarctic lakes rich in cyanobaterial mats. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, 2011, roč. 1, č. 1, s. 42-48. ISSN 1805-0689.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.